ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поттикнување социјална кохезија преку борбата со невработеноста

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на заштитата на Човековите права

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Унапредување на благосостојбата на децата и борба против врсничкото насилство

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Практикување на активно и здраво стареење

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Поддршка на лицата со физичка и ментална попреченост

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Борба против родова дискриминација и поддршка на унапредување на позицијата на жените

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Олеснување на прифаќањето на мигранти и бегалци од страна на заедниците -приматели

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации

ОБЛАСТИ НА РАБОТЕЊЕ

Промовирање на современи системи за социјална заштита и социјални услуги
previous arrow
next arrow
Slider

НОВОСТИ

 • Тренинг работилница

  Тренинг работилница Тренинг работилница се одржа на 12.03.2018 година (понеделник) во Скопје во рамките на проектот „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“, финансиран од Европската Унија. На обуката учествуваа претставници од сите Повеќе
 • Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден!

  Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден! Подружницата на КМОП во Скопје денес го прославува својот прв роденден, со оглед на тоа дека помина една година од официјалната регистрација! Повеќе
 • Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“

  Нов проект: „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“ КМОП неодамна доби нов проект финансиран од ЕУ во Македонија, насловен „Градење посилни локални мрежи за унапредување на правата на децата Роми“. Овој тригодишен проект ќе биде имплементиран во соработка со Ромскиот Ресурсен Центар (МК). Повеќе
 • КМОП Скопје има нов директор

  КМОП Скопје има нов директор На 18.12.2017 на функција стапи новиот директор на КМОП Скопје Александар Ванчоски. Тој има дипломирано криминалистика и криминологија, а се стекнува со степен магистер на неколку Европски универзитети од областа на правото, човековите права и социјалниот развој. Ванчоски има остварено Повеќе
 • Повик за доставување предлози: Локални граѓански организации

  Повик за доставување предлози: Локални граѓански организации Ромскиот ресурсен центар (РРЦ) во соработка со Центарот за семејно и детско згрижување (KMOП) преку проектот: „Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите“ објавува: ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ За финансирање на Повеќе
 • 1

Тековни Проекти

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Унапредување на активното вклучување на маргинализираните лица исклучени од пазарот на труд

Општата цел на проектот е да се зголеми активноста на лицата кај кои постои ризик од социјално исклучување од пазарот Повеќе
Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Градење на посилно граѓанско општество за поттикнување на напорите за унапредување на образовната инклузија на Ромите

Овој проект е дизајниран да го поттикне процесот на градење посилно граѓанско општество за подобра заштита на правата на децата, Повеќе
 • 1

Подобрување на улогата на граѓанското општество и граѓанските организации

Македонија има најмал процент на граѓански организации (ГО), кои сметаат дека пропишаните финансиски правила и обврски за книговодство и сметководство се јасни и лесни за спроведување. Значително повисок процент на граѓански организации од Македонија ги истакнуваат придобивките од мрежите на граѓанските организации. Недоволната диверзификација на изворите на финансирање и високиот процент на граѓански организации, кои ги наведуваат странските извори (како што се амбасади) како доминантни извори на финансирање, се главните проблеми во доменот на финансирањето на ГО во Македонија. Освен тоа, проблемите со финансирањето се рефлектираат и во високиот процент на организации, кои се прилагодуваат на приоритетите на донаторите и добиваат финансиски средства за други активности, кои не се во согласност со нивниот стратешки план.

Мнозинството граѓански организации во Македонија се запознаени со постојните структури и механизми за дијалог и соработка со локалните (78%) и во нешто поголем обем со централните институции (81%). Во споредба со земјите од Западен Балкан и Турција, во Македонија (покрај Босна и Херцеговина) е најмал процентот на граѓанските организации, кои позитивно ги оценуваат овие механизми и ги сметаат за корисни. Имено, само еден од четворица претставници на ГО во Македонија сметаат дека механизмите за соработка со централните институции (25%) се корисни, а ист процент сметаат дека локалните институции (24%) се корисни. За разлика од тоа, повеќе од половина претставници на ГО имаат негативно мислење за овие механизми. Имено, 56% од претставниците на ГО сметаат дека механизмите за соработка со државните институции постојат само про-форма, додека 54% од претставниците го сметаат истото за механизмите за соработка со локалните институции.


 Главните предизвици во однос на развојот на граѓанското општество во земјата се:

 • Нееднаквост помеѓу регистрирани и навистина активни организации;
 • Недостаток на стратешки пристап и дизајн на сеопфатни акциони планови од страна на ГО;
 • Ограничени и изолирани партнерства помеѓу ГО и јавните институции;
 • Ограничена финансиска одржливост и диверзификација на средствата;
 • Недостаток на менаџмент капацитети за управување и професионален пристап од страна на ГО, вклучувајќи известување и отчетност.

КМОП, дејствувајќи и самата како ГО, има длабоко познавање на потребите на граѓанскиот сектор и активно го поддржува неговиот развој. Оваа поддршка не вклучува само зајакнување на воспоставувањето на "grass-root" организации, туку и дизајнирање и спроведување механизми за под-грантирање за доброто на ГО. Подетално, КМОП спроведе активности насочени кон поддршка на младите за воспоставување на формални или неформални организации како двигатели за активно граѓанство и ангажирање во заедницата, а исто така работи на градење на капацитетите на постојните ГО за да можат истите да креираат, да имаат пристап до фондови и да ги спроведуваат активностите поврзани со нивниот мандат, придружени со пилот механизми за подгрантови. Покрај тоа, стабилното финансиско работење и одржливоста на КМОП исто така е доказ за диверзификација на средствата и организациската одржливост, што претставува голем предизвик и пресвртница за сите ГО.

Треба да се напомене дека КПОМ го поддржува мрежното поврзување помеѓу ГО, помеѓу ГО и централните и локалните институции, како и креирањето на соработка и испорачување аутсорсинг механизми за оваа намена.


For more information about our relevant project references, please click here

За повеќе информации во врска со релевантните проекти ве молиме кликнете овде

КМОП Атина (Главно седиште)

ул. Скоуфа бр.75
10680 Атина
Грција
Тел: +30 210 3637547
Факс: +30 210 3639758

 

КМОП Скопје

ул. 1737 бр.24/9, 1ви спрат
1000 Скопје
Македонија
Тел: +389 2 3144 199

КМОП Пираеус

ул. Тзавелла & Матрозоу бр.1
18533 Пираеус
Грција
Тел: +30 211 7201055
Факс: +30 211 7407525

КМОП Солун

ул. Афродитис & Одуссеос бр.3
54629 Солун
Грција
Тел: +30 2310 534322

КМОП Приштина

ул. Густав Мајер бр.7/1
10000 Приштина
Косово
Тел: +381 (0)38 712 683

KMOP Кишинев

ул. Когалничеану бр.75 М
MД 2009Кишинев
Молдавија
Тел: +373 67 224 222

КМОП Брисел

Rue de la Science, 14B
Брисел (Бизнис Центар)
Белгија

 

Изберете јазик

© КМОП. Сите права се задржани